استاد من

با نام آفریدگار خرد و اندیشه :

بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از استاد حسن مدنی به جا آورم . استادی که با صداقت و اراده ایی خستگی ناپذیر سالهاست در راستای پیشرفت کانگ فو توآ در این سرزمین از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند . فروتنی ، سادگی و پاکی از ویژگیهای بارز ایشان است و بدون شک همواره نام ایشان در فهرست فنی ترین و توانمندترین اساتید می درخشد .

12

25

ostad madani2

ostad madani3

photo_2016-11-28_22-18-20

photo_2016-11-28_22-17-45

photo_2016-11-28_22-17-30

ostad madani 007